سيستم مديريت شبکه برق بالاسري مترو (OCS)
محصول شرکت فن آوران ميرا پرداز بين الملل نرم افزار
مديريت و پايش وضعيت تجهيزات شبکه برق بالاسري منطبق بر اطلاعات فني شرکت زيمنس..:: ورود کاربران  ::..منوی اصلی

خانه
درباره ما
تماس با ما


اطلاعات مرکز
رسالت مرکز
پروژه های کنونی
زمینه های فعالیت

محصولات ما

سامانه مديريت استاندارد
سامانه استاندارد IHS
نرم افزار مديريت استاندارد