خانه | درباره | تماس
 
میرا پرداز
شرکت فن آوران میراپرداز بین الملل

با اتکا به تخصص و تجربه با هدف ارتقای توانمندیهای ملی در اجرای پروژه های انفورماتیکی بنا نهاده شده است.
تخصص ما طراحی و توسعه سیستم های پردازش اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده میباشد.
دانلود کاتالوگ شرکترسالت مرکز
گواهی نامه ها
زمینه های فعالیت

محصولات ما

سامانه مديريت استاندارد
سامانه استاندارد IHS
نرم افزار مديريت استاندارد

مشتریان راهبردی