خانه | درباره | تماس
 
Goals
هدف این شرکت دستیابی به جایگاه ممتاز و برتر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به لحاظ ارزش دارایی‎ها با اتکا به توانایی‎های مدیریتی و سرمایه انسانی با عملکردی منطبق بر معیارهای بین المللی
رسالت مرکز
گواهی نامه ها
زمینه های فعالیت

محصولات ما

سامانه مديريت استاندارد
سامانه استاندارد IHS
نرم افزار مديريت استاندارد

مشتریان راهبردی