سيستم مديريت شبکه برق بالاسري مترو (OCS)
محصول شرکت فن آوران ميرا پرداز بين الملل نرم افزار
مديريت و پايش وضعيت تجهيزات شبکه برق بالاسري منطبق بر اطلاعات فني شرکت زيمنس..:: ورود کاربران  ::..منوی اصلی

خانه
درباره ما
تماس با ما


اطلاعات مرکز
رسالت مرکز
پروژه های کنونی
زمینه های فعالیت

محصولات ما

سامانه مديريت استاندارد
سيستم جامع نت مترو
سيستم مديريت شبکه OCS
سامانه استاندارد IHS
نرم افزار مديريت استاندارد
سيستم مديريت کانون قلم چي